• බ්ලොක් බී, සම්පූර්ණ මහල් නිවාසය, 22 හයිකු පාර, ෂැන්චා නගරය, චැන්චෙන් කලාපය, ෆොෂාන්, ගුවැන්ඩොං, චීනය
 • 0086-13929948498

  සඳ - ඉර: 9: 00–18: 00

  • facebook (2)
  • linkedin
  • twitter
  • you-tube
  • pinterest

  අපි කවුද?

  අවීවා පසුගිය වසර 22 පුරා චීනයේ එළිමහන් ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛයා ලෙස පිළිගැනේ. මෙම දීර් experience අත්දැකීම නිසා සියලුම ගනුදෙනුකරුවන්ට අවීවා හි නිෂ්පාදන උසස් තත්ත්වයේ, අතිශයින්ම විලාසිතාවෙන් හා ඇදහිය නොහැකි තරම් කල් පවතින ඒවා බවට සහතිකයක් ලබා දෙයි. වර්ග මීටර් 8000 ක පමණ නිෂ්පාදන ඉඩ ප්‍රමාණයක් සහ සේවකයින් 50 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කම්හලේ සේවය කරන අවීවා එළිමහන් උද්‍යාන ගෘහ භාණ්ඩ තමන්ගේම නිෂ්පාදන පහසුකම් හිමිකරගෙන පවත්වාගෙන යන අතර කර්මාන්තශාලා සෘජු මිල ගණන් යටතේ උසස් තත්ත්වයේ, සියලු කාලගුණ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරයි.

  තව...
  • mkk_0885
  • mkk_1227
  • mkk_1077
  • AV-T07
  • mkk_1154
  • mkk_12491
  footer_map